Historie

historie1

Fa. Schoneveld werd op 7 september 1946 opgericht door Herman Schoneveld, vader van Tonnie en Dick, de huidige roergangers. Herman's broer Teunis had direct na de oorlog zelf een trekker gebouwd van auto- en tankonderdelen. Hij wilde daarmee starten als loonwerker, destijds een spiksplinternieuw vak. Maar Teunis koos uiteindelijk voor een vaste baan en deed de trekker over aan Herman. Deze werkte op het boerenbedrijf van hun vader, waar de trekker goed gebruikt werd.

In datzelfde jaar startte Herman een loonbedrijf. Zijn belangrijkste diensten waren ploegen en zagen; Fa. Schoneveld was daarmee geboren. Broer Teunis sprong in zijn vrije tijd dikwijls bij, onder meer voor het onderhoud aan de trekker: hij was daarvoor immers de perfecte monteur. In 1954 werd een nieuwe trekker gekocht. Het was een Ford Major met een tweeschaar wentelploeg.

De loonwerkzaamheden namen daarna een grote vlucht en Teunis werd firmant in het bedrijf. Dat is hij gebleven tot aan zijn overlijden in 1973. De lege plek werd overgenomen door zijn zoon Dik, die bleef tot 1983 en toen emigreerde naar Nieuw Zeeland. Herman stond nu samen met vrouw Willie aan het roer van het bedrijf. Tonnie en Dick hadden inmiddels al een ruim aantal jaren meegewerkt in het bedrijf en namen het in 1990 over.

historie2

Fa. Schoneveld heeft zijn activiteiten door de jaren heen sterk uitgebreid. Werd ooit begonnen met alleen ploegen en zagen, na jaren van loonwerk doet het bedrijf tegenwoordig met name grondverzet, straatwerk, erfverharding en tuinaanleg. Ook specialismen als lasergestuurd egaliseren, machinaal straten en de aanleg van rietveldfilters worden toegepast.

En hoewel er sinds 1946 veel is veranderd, is een ding altijd hetzelfde gebleven: het streven om van elk project, hoe groot of klein ook, altijd het mooiste en beste te maken.

vca tuv rva